Erfarna sjuksköterskor sökes till Funktion Akut i Huddinge

2019-08-12

Funktion Akut har sjukhusövergripande ansvar för akutsjukvården på Karolinska Universitetssjukhuset. Vårt fokus ligger på diagnostisering, behandling och stabilisering av akut insjuknade eller akut försämrade patienter. Vi verkar i en ständigt omväxlande arbetsmiljö med höga patientflöden och korta vårdtider. Det ger dig som sjuksköterska en unik möjlighet att växa i din roll.

 

Du som söker kommer få rikta din ansökan till en specifik verksamhet inom Funktion akut. Men du har även möjlighet som medarbetare hos oss att rotera till andra verksamheter inom funktionen. Det är något vi uppmuntrar då det ger dig en helhets vy över de olika vårdinstanserna och patientens resa genom Funktion Akut.

Vi erbjuder  

Du kommer att jobba i en högkvalitativ och stimulerande miljö. Multidisciplinärt teamarbete präglar våra arbetssätt och konstruktivt nytänkande är vårt signum för att skapa en attraktiv arbetsplats för alla som utmanas av att arbeta med akuta och ofta oklara sjukdomstillstånd.  

Funktion Akuts vision är att omvårdnad som utförs av omvårdnadspersonalen är excellent. Excellent utfört omvårdnadsarbete är en del i den så kallade Magnetmodellen och är betydelsefull för bl a kvaliteten av vården som utförs vid vårdenheterna inom Funktion Akut. Som ett led i vårt arbete mot visionen är att vi fortsatt jobbar med införandet av karriärspår.  

 

Det finns tre inriktningar att välja mellan: kliniskt, akademiskt eller ledarskap. Genom denna satsning skapar vi förutsättningar för dig som sjuksköterska att utvecklas inom din profession utan att behöva byta arbetsplats och därmed utveckla och behålla  

kompetens under lång tid.   Möjlighet att gå på våra interna utbildningar och föreläsningar som håls löpande över året   Möjlighet att hospitera alternativt arbetsväxla inom våra funktionsområden   Tillsvidareanställning, eller timanställning. Heltid eller deltid.   Individuell anpassad inskolning, mellan fyra till sex veckor baserat på erfarenhet och behov   Tillgång till personalgym   Friskvårdsbidrag   Möjligheten till att arbeta med högspecialiserad vård på ett av Europas största universitetssjukhus!

Hos oss jobbar man enligt SLL:s 24/7 avtal för sjuksköterskor. Det avtal som tecknats mellan Vårdförbundet och Region Stockholm. Det innebär att du kan välja att reducera din veckoarbetstid genom att arbeta förtätad helg och/eller minst 30% natt. Mer information om schema får du vid en eventuell intervju.

Vi söker  

Dig som är erfaren, trygg och stabil i din roll som sjuksköterska. Du har förmåga att på ett positivt sätt hantera vårt tidvis mycket pressade arbetstempo. Att göra snabba prioriteringar ena stunden och den andra stunden hålla handen och sprida trygghet till en patient är en förutsättning för att lyckas i arbetet.  

 

Det är centralt att du även är prestigelös och har en god samarbetsförmåga med andra samt kommunicerar på ett rakt och tydligt sätt.  

 

Vi ser gärna att du som söker har intresse av utvecklingsarbeten och kommer engagera dig i vårt fortlöpande arbete med att framställa och bedriva en god omvårdnad inom funktionen. Du möter patienter från 16 år och uppåt med varierande diagnoser och du behöver därför ha förmåga att se till patientens behov och få dem att känna sig trygga och omhändertagna.  

 

Våra enheter  

Akutmottagningen är en av Stockholms och Sveriges största och vi tar emot omkring 200 patienter/dygn. Verksamheten är väldigt omväxlande med nya utmaningar inom de flesta olika medicinska specialiteter med det gemensamt att de är i behov av akut omhändertagande och vård.  

 

AVA har nu flyttat sin avdelning till helt nyrenoverade lokaler här i Huddinge. Med flytten utökar vi samtidigt vår avdelning från 12 till 18 vårdplatser.

Vi vårdar patienter med akuta tillstånd inom kirurgi, infektion, ortopedi och medicin som har förväntad kort vårdtid. Patienterna kommer direkt från akutmottagningen under dygnets alla timmar och har ofta oklara diagnoser som kräver observation, övervakning och god omvårdnad.  

 

KAVA, K71-73 är en akutvårdsavdelning med inriktning mot Kirurgi. Vi har 18 vårdplatser med en medelvårdtid på två-tre dygn och merparten av patienterna tar vi emot från akutmottagningen. Vårt uppdrag baserar sig på utredning, diagnostik och behandling av akut sjuka patienter. Eftersom våra patienter sällan är färdigutredda när de kommer till oss är observation och övervakning en stor del av vårt jobb.  

 

Vår drivkraft är att ständigt utveckla vården till det bättre vilket vi gör genom olika förbättringsprojekt såsom - picclineteam, taktil massage och PCR (personcentrerad överrapportering). Är du intresserad av att lägga Piccline och Midline så finns det möjlighet att lära sig mer hos oss.  

 

MAVA kommer patienterna från akutmottagningen eller från andra avdelningar som har behov av en förhöjd övervakningsnivå. Vi har 30 vårdplatser och vi vårdar akut sjuka patienter med olika sjukdomstillstånd såsom infektioner, intox, oklara bröstsmärtor, arytmier, äldre multisjuka patienter. På enheten finns också MIMA (intermediärvårdsavdelning) med 4 platser.  

 

Patienterna har ofta oklara diagnoser vilket kräver noggrann övervakning, observation och god omvårdad. Vi har möjlighet till övervakning och behandling med bl a telemetriövervakning, non-invasiv ventilation CPAP/BiPAP, elkonvertering, buk- och pleuratappning mm.  

 

Kvalifikationer  

Legitimerad sjuksköterska med minst tre års erfarenhet av akutsjukvård. Det är meriterande om du har specialistutbildning inom akut, anestesi, prehospital eller  intensivvård. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.  

 

Din ansökan ska innehålla:  

CV, Personligt brev och en kopia på din Sjuksköterselegitimation.  

Som ett led i vår rekryteringsprocess ingår kontroller hos IVO, Socialstyrelsen samt  

Belastningsregistret.  

    Urval och intervjuer sker löpande! Välkommen in med din ansökan

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Sjuksköterska, grundutbildad hos Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset
14186 Huddinge

Till webb­ansökan