Vikarierande barnskötare under studieledighet

2018-01-12

Förskolan Vi som Växer Helge söker engagerad barnskötare med driv som vill arbeta med ett utforskande arbetssätt.

Vi har en kollega som påbörjar sina studier till förskollärare nu i februari och vill hitta hennes ersättare på vår avdelning Fjärilen med de yngsta barnen 1 - 3 år. Din uppgift blir att tillsammans med arbetslaget planera verksamheten, leka och utmana barnen i deras lärande. Att ha en god uppsikt och en nära relation med familjerna.

Som barnskötare ska du fungera som bollplank och samtalspartner till dina kollegor och du ska lyssna/dela

med dig av dina erfarenheter och teoretiska kunskaper. ”Vi är alla varandras arbetsmiljö” och har därför ett gemensamt ansvar att

verka för att vår värdegrund upprätthålls.

Barnskötarens uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse på förskolan där barnet och lärandet är i centrum. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i arbetet. I ditt arbete ingår att se till att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka och hålla god uppsikt över barngruppen.

Kontakten och samarbetet med föräldrarna är en viktig del i ditt arbete. Inlevelseförmåga och förståelse för andra människor måste prägla ditt förhållningssätt. Din uppgift är att tillsammans med arbetslaget arbeta för att föräldrarna i verksamheten skall känna sig trygga och lyssnade på.

Vi som Växer startade sin verksamhet 1993 och har fem förskolor i Stockholms stad och Nacka kommun. Vi är totalt ca 75 anställda i företaget och vi arbetar Reggio Emilia inspirerat med småbarns- och storbarnsavdelningar. Vi har många män anställda och vi arbetar aktivt för att bli fler!

Vår målsättning är att alla pedagoger, på alla enheter i Vi som Växer, ska ha glädje av varandras erfarenheter och kunna dela med sig i ett utvecklande nätverk även mellan enheterna, allt för att stimulera dig som pedagog. Alla som arbetar hos oss har sökt sig aktivt till oss för att få arbeta med ett utforskade arbetssätt och vi önskar att du också ska vara en av dessa.

Vi har även en fast vikarietjänst på de två förskolorna, vilket är en trygghet för alla.

Mycket mer finns att berätta men vi skulle uppskatta om du skickade ett personligt mejl, gärna med dina löneanspråk angivna , så kontaktar vi dig för ett personligt möte.

Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Barnskötare hos Vi som växer AB i Stockholm genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Vi som växer AB
Box 1113
13126 Nacka Strand

Telefonnummer: 08-124 568 10

E-post: info@visomvaxer.se

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Torbjörn Leck0708-556 208torbjorn@visomvaxer.se