Vikariat/ Timvikarie

2018-12-06

Du jobbar både självständigt och i grupp för att tillhandahålla vård och behandling. Du samarbetar och kommer överens med de boende, kollegor, föreståndare och vårdnadshavare. Arbetet är i huvudsak förlagt till kvällar, helger och nätter (sovande). För närvarande finns det ett vikariat på 100%

Kongsryd HVB söker en person som är trygg och tar initiativ och har lätt för att skapa goda relationer i sin omgivning. Du har förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Du ska ha en god samarbetsförmåga och kunna relaterar till andra på ett lyhört och flexibelt sätt. Du kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv och situation.

Kongsryd HVB är ett mindre HVB mellan Eksjö och Nässjö. På Kongsryd tar vi emot flickor och pojkar i åldern 13-20 år. Vi har ungefär 15 anställda varav flertalet är behandlingpedagoger. Kongsryd HVB använder sig av Traumamedveten omsorg (TMO) samt motiverande samtal (MI) som behandlingsmetoder/förhållningssätt. För mer information gå in på www.kongsryd.se

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Behandlingsassistent/Socialpedagog hos KONGSRYDS HVB AB i Eksjö genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

KONGSRYDS HVB AB
KONGSRYD
57192 NÄSSJÖ

Telefonnummer: 0380550058

E-post: info@kongsryd.se